23.8.11

Filologija, Filoblogija, terminologija i etimologija

Foto: http://www.flickr.com/photos/visentico
Posle nešto više od godinu dana postojanja bloga (na adresi www.filoblogija.com postoji tek od oktobra 2010, pre toga je bio na filoblogija.blogspot.com i imao je raznovrsniji sadržaj koji je vremenom uklonjen...) vreme je da objasnim zbog čega se tako zove i šta uopšte znači "filoblogija".

Očigledno je (nadam se da jeste) da se radi o složenici (ili izvedenici, ako hoćete) nastaloj od reči filologija i blog. Odnosi se na celokupan semantički potencijal obe reči, naročito ove prve.

Filologija

Ako biste slučajne prolaznike naterali da definišu termin "filologija", od njih biste verovatno čuli da je u pitanju nauka o jeziku/jezicima. "Filološki" u nazivu Filološki fakultet obično se percipira kao "jezički", jer se na njemu uče jezici. 

Ja sam filolog. Nisam studirala jezike.

Nauka o jeziku zove se lingvistika.

Šta je onda filologija?

Filologija je divan, ali neprecizan termin koji označava mnogo (doduše povezanih) stvari – a sve su one predmet mog interesovanja.
Drugi izraz, "filologija", podložan je brojnim nesporazumima. Istorijski uzev, on je upotrebljavan tako da je obuhvatao ne samo sva književna i lingvistička proučavanja već i proučavanja svih proizvoda ljudskog uma. Mada je najomiljeniji bio u Nemačkoj devetnaestog veka, on i danas živi u naslovima nekih časopisa – na primer "Modern Philology", "Philological Quarterly" i "Studies in Philology". Bek, koji je svojim delom "Encyklopadie und Methodologie der philologischen Wissenschaften" (objavljenim 1877, ali zasnovanim na predavanjima koja delimice potiču još iz 1809.) dao osnove "filologije", definisao ju je kao "znanje o poznatom" i otud kao proučavanje jezika i književnosti, umetnosti i politike, religije i društvenih običaja. Očigledno, pobude Bekove filologije, praktički istovetne sa Grinlovljevom "književnom istorijom", jesu potrebe za proučavanjem klasične starine, za koje pomoć istorije i arheologije izgleda neophodna. Proučavanje književnosti za Beka je samo jedna grana filologije kao ukupne nauke o civilizaciji, a posebno nauke o onome što su on i nemački romantičari nazivali "nacionalnim duhom". Danas, s obzirom na njenu etimologiju i veliki deo stvarnog rada stručnjaka, filologija se često shvata kao lingvistika, naročito istorijska gramatika i proučavanje starih oblika jezika. Pošto taj izraz ima tako mnoga i razilazna značenja, najbolje je da ga odbacimo. 
(Rene Velek i Ostin Voren, "Teorija književnosti" – u kontekstu traženja pravog naziva za sistematsko i celovito proučavanje književnosti.) 
Veće staraca (oprostite što ovog trenutka ne mogu da se setim kako se zove nadležno telo koje se bavi nazivima državnih fakulteta i stručnim zvanjima koja se na njima stiču) nije poslušalo Veleka i Vorena, i nije odbacilo termin "filologija", iz razumljivih razloga, uprkos brojnim protivrečnostima – termin filolog u stručnim nazivima "diplomirani filolog kineskog jezika", "diplomirani filolog opšte lingvistike" i "diplomirani filolog opšte književnosti i teorije književnosti" (uvek se smorim kad tipkam ovo) jednostavno nema jedinstveno značenje (osim u onom najširem smislu gde bi čak mogao da bude tumačen kao sinonim za pojam društvene nauke).

No, uprkos rogobatnom nazivu na mojoj diplomi, i dalje volim reč "filologija".

Filologija znači ljubav prema svemu onom što označava reč logos – reč, pojam, smisao, duh, razum, red... - ono od čega je, kažu, a neki možebiti i veruju, nastao ovaj svet. U početku beše Logos

Blog...

...jer Filoblogija jeste blog, i jer na njoj pišem (i) o blogovanju – jer blogovanje je ništa drugo nego pisanje, način da se upražnjava privrženost Logosu. Ljubav prema rečima, jeziku, smislu, književnosti. Filologija.

Kako ne bih ispala nedosledna, moram da napomenem da etimologija reči "blog" sa celom ovom pričom nema nikakve veze. "Log" u "web log" nije logos. Nije ni logaritam (ne znam da li je to još kome palo na pamet). Koren "log" postoji u nekom staronorveškom izrazu koji je na engleski transkribovan kao logbook ili lodgebook - to je bila sveska u koju su pomorci beležili razne stvari tokom puta. Dnevnik plovidbe. Mnogi današnji blogovi takođe su dnevnici nekih metaforičkih plovidbi. 

Nadam se da volite reči. Sigurno volite, čim ste pročitali ovaj tekst do kraja – zaista ih je bilo previše... :)