30.10.10

Pisanje - ispovest ili maska

V. Tarner, "Oluja"
Niče je govorio o apolonijskom i dionizijskom principu u umetnosti, Šiler o naivnom i sentimentalnom pesništvu, Eliot o subjektivnim i objektivnim pesnicima, Man je spekulisao o pitanjima humaniteta i otmenosti - sve su to nadovezivanja na prastaro, teorijski odavno prevaziđeno pitanje o tome da li se piše u zanosu ili u "hladnoj rezignaciji uma". Niče je bio poslednji teoretičar koji je govorio o božanstvima, u devetnaestom veku se uglavnom govorilo o prirodi (suprotnost prirodnog i veštačkog, artističkog), u dvadesetom - o subjektivnosti i ekspresionizmu. Sve je to danas pomalo staromodno, ali ja sam dete dvadesetog veka i, osim toga, ne pišem akademski, teorijski tekst, nego mi se malo priča sa vama o tome kako pišete i na koji način razmišljate povodom sopstvenog pisanja.


Iskrenost kao princip

Verovatno najrasprostranjenija zabluda o pisanju je uverenje da je najvažnije biti iskren, u smislu da treba preneti vlastite emocije u obliku u kom su se javile. Na primer, zaljubite se i poželite da o tome napišete ljubavnu priču ili pesmu. Čini vam se da je čitav svet prožet energijom koju osećate i odjednom suptilni znaci naklonosti između vas i vaše simpatije zadobijaju značaj univerzalnosti i suštinske istine. Da li mislite da će to i drugima značiti koliko i vama? Ta vi ste zaljubljeni, a ne čitalac.


Upotreba emocija

Naravno, ne može se biti ni potpuno hladan. Književnosti trebaju emocije. Kao građa, naravno. Ne verujem da neko ko nikad nije osetio onu posebnu ustreptalost može nešto da stvori. Ipak, konačan oblik može da dostigne savršenstvo tek kad se čovek ohladi, kada je sposoban da razmišlja o efektu. S tim u vezi, ako već niste, pročitajte odlomak iz Manovog "Tonija Kregera" koji već odavno stoji na ovom blogu. 
I jer nije nikakav majstor onaj koji misli da stvaralac sme osećati. Svaki pravi iskreni umetnik samo se smeška kad čuje tu naivnu zabludu nadrimajstora, smeška se možda melanholično, ali se ipak smeška. (...) Ako vam je odviše stalo do onoga što imate da kažete, ako vam srce za to odviše toplo kuca, možete pouzdano računati na potpun fijasko. (pročitajte ceo odlomak)